Advokátní kancelář Brno služby - Miloš Rámeš

JUDr. Miloš Rámeš, advokát, poskytuje svým klientům právní služby zejména v následujících právních oblastech:

Občanské právo

 • sepisování, posuzování a kontrola veškerých druhů smluv dle občanského zákoníku (tj. zejména kupní
 • smlouvy, směnné smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní a podnájemní smlouvy, smlouvy o půjčce, smlouvy o budoucí smlouvě aj.)
 • zastupování osob a firem před soudy a jinými státními orgány
 • řešení právních vztahů týkajících se nemovitostí (převody vlastnictví, věcná břemena, zástavní a zadržovací právo, nájemní a podnájemní smlouvy, spoluvlastnictví, návrhy na vklad do katastru nemovitostí)
 • vypořádání společného jmění manželů
 • náhrada škody a bezdůvodné obohacení
 • ochrana osobnosti
 • dědické právo (sepisování závětí aj.)
 • bytová vymáhání pohledávek (platební rozkazy, žaloby, návrhy na exekuce)
 • bytová problematika, problematika nebytových prostor

Rodinné právo

 • sepisování žalobních návrhů ve věcech rozvodu, výživného pro nezletilé děti, nerozvedeného či rozvedeného manžela, pro dobu po rozvodu manželství apod.
 • sepisování dohod týkajících se vypořádání společného jmění manželů
 • zastupování v rozvodovém řízení
 • zastupování v opatrovnickém řízení (výživné, úprava styku s nezletilými dětmi apod.)
 • úprava vyživovacích povinností (vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi, mezi manžely, mezi rozvedenými manžely)
 • zastupování v řízení o výživné nezletilých dětí, manželů a mezi příbuznými
 • zastupování v řízení o vypořádání společného jmění manželů

Trestní právo

 • obhajoba obviněných osob včetně mladistvých
 • sepisy stížností, odvolání aj.
 • zastupování poškozených při uplatňování náhrady škody v trestním řízení
 • zastupování v přestupkovém řízení

Pracovní právo

 • sepisování a konzultace pracovních smluv (tj. zejména pracovních smluv, dohod o provedení práce, dohod o
 • pracovní činnosti, dohod o hmotné odpovědnosti)
 • zastupování zaměstnanců a zaměstnavatelů před soudy
 • nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
 • náhrady škody z pracovněprávních vztahů
 • vymáhání pohledávek

Obchodní právo

 • sepisování, posuzování a kontrola veškerých druhů smluv dle obchodního zákoníku (tj. zejména kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o prodeji podniku, smlouvy o uložení věci, smlouvy o skladování, mandátní smlouvy, smlouvy o zprostředkování, smlouvy o tichém společenství aj.)
 • sepisování, posuzování a kontrola společenských smluv, stanov obchodních společností, stanov družstva a stanov společenství vlastníků
 • zastupování osob a společností před soudy
 • vymáhání pohledávek (žaloby, platební rozkazy, exekuce)
Právě se nacházíte: Advokátní kancelář Brno > Miloš Rámeš > Advokátní kancelář Brno služby - JUDr. Miloš Rámeš


Kontaktujte nás
Advokátní kancelář v Brně
Skácelova 34, Královo-Pole+420 603 764 595
+420 605 585 405
rames.ak@seznam.cz

Tiskové zprávy
Archív tiskových zpráv