Boj proti padělkům a nedovoleným napodobeninám (část 1)

11.01.2014

Já vymyslím, ty zkopíruješ

Prakticky na celém světě, Českou republiku nevyjímaje, je padělání výrobků velmi rozšířeným jevem. Nikoho nepřekvapí, že předmětem padělání jsou prakticky všechny produkty, které jsou známé a oblíbené natolik, aby se padělatelům jejich činnost ekonomicky vyplácela. Kromě „tradičních“ padělků značkového textilu a obuvi jsou masivně padělány parfémy, alkohol, léčiva, elektronika a hodinky, ničím výjimečným však nejsou padělky mobilních telefonů, motorek, průmyslových součástek a dalších výrobků. V této souvislosti statistiky uvádí, že kolem 15 % světového obchodu tvoří padělky. Pomineme-li negativní ekonomické dopady této činnosti v důsledku daňových ztrát či negativní vliv na zdraví a bezpečnost spotřebitelů vlivem špatné kvality padělků, představují padělky obrovské riziko pro výrobce originálních produktů. Toto riziko se nejvíce projevuje zejména v poklesu prodeje originálních výrobků (a tedy v poklesu tržeb) a v trvalém poškozování dobré pověsti mnohdy dlouho budované značky. Vždyť podle statistiky Celní správy České republiky bylo jen v České republice v loňském roce zabaveno padělané zboží v hodnotě téměř 4 miliard korun, což představuje nárůst téměř o 45 procent oproti roku 2011, a jak je vidět, ani přes usilovnou snahu správních orgánů a majitelů práv se nedaří tento jev omezit, natož zcela vymýtit.

Za výrobou každého výrobku stojí zpravidla časově i finančně poměrně náročný proces, kterého si koncoví zákazníci nejsou zpravidla vůbec vědomi. Výrobce musí investovat nemalé prostředky do vývoje produktu, jeho následné výroby a propagace – právě tyto náklady se poté nutně projevují v koncové ceně originálních výrobků. Mnohem jednodušší práci však mají padělatelé, kteří neinvestují žádné své prostředky do reklamy a marketingu (to za ně dělá výrobce originálních produktů), pouze zkopírují již vyrobený výrobek. Aniž bych se chtěl dotknout jejich kreativity a velké dávky šikovnosti, je evidentní, že se jedná o činnost bez jakékoli invence, která těží výhradně z nápadů a pověsti již zavedené značky a spořivosti koncových zákazníků. Absence jakýchkoli investic do reklamy ze strany padělatelů, nízké výrobní náklady spojené s použitím levnějších materiálů, nedodržování pracovněprávní standardů ve vztahu k zaměstnancům, jednání v rozporu s právními předpisy a neplacení daní mají za následek, že padělek je vždy levnější než kopírovaný originál, a tudíž pro mnoho spotřebitelů dostupnější.

Velká řada výrobců originálních produktů se ze zcela pochopitelných důvodů snaží nabízený produkt co nejrychleji prodávat a soustředí svoji energii pouze na reklamu a prodej, aby se vrátily prostředky vynaložené na vývoj a výrobu. Právě z těchto důvodů (a mnohdy i z neznalosti oblasti práva duševního vlastnictví) velmi často zapomínají na to, že stejně důležitou součástí jako samotný prodej a jeho propagace je také dostatečná průmyslově právní ochrana, bez které je velmi obtížné proti případným padělkům bojovat. A právě pro ty z Vás je určen tento několikadílný praktický seriál, který Vás provede procesem budování portfolia průmyslových práv a jejich vymáháním, se kterým má naše advokátní kancelář mnoho letitých zkušeností.

Průmyslová práva a jejich význam

Je pochopitelné, že při vývoji nového produktu je mnohdy velmi těžké předvídat, jak úspěšný či neúspěšný při prodeji bude a zda investovat prostředky do registrací ochranných známek, průmyslových vzorů, užitných vzorů či patentů. Mnohokrát jsem se osobně setkal s výrobci, kteří prodávají miliony kusů svých výrobků po celém světě, aniž by si zajistili elementární průmyslově právní ochranu těchto výrobků ještě před zahájením jejich prodeje, což se mnohdy dodatečně realizuje jen s velkými obtížemi. Považoval bych za povinnost každého výrobce zajistit si alespoň základní průmyslově právní ochranu svých výrobků, neboť v opačném případě je boj s padělky velmi ztížený, v mnoha případech dokonce nemožný.

Samozřejmě bude vždy záležet na typu výrobku a konkrétní situaci, ale obecně lze při registraci práv průmyslového vlastnictví doporučit následující:

·         Bude-li na výrobku vyobrazeno logo, obrázek či obchodní jméno, mělo by dojít k zaregistrování tohoto označení jako ochranné známky. Ochranná známka by měla být registrována pro ty třídy výrobků a služeb, pro které je výrobek určen nebo k jehož účelu bude užíván – příliš úzkým výběrem se přihlašovatel vystavuje riziku, že registrovaná ochranná známka nebude zcela pokrývat veškeré jeho obchodní aktivity, příliš širokým výběrem naopak snižuje pravděpodobnost hladkého zápisného procesu a v budoucnu zvyšuje nebezpečí zrušení ochranné známky pro ty třídy, pro které není známka užívána. Zcela samostatnou otázkou, která má značný vliv na náklady spojené s registrací, je rozhodnutí, pro jaké území ochranné známky registrovat. Pokud je prodej výrobku omezen geograficky na konkrétní země, bude vhodné uvažovat o národních registracích v těchto jednotlivých zemích. Alternativou však je registrace komunitární ochranné známky, kdy podáním jedné přihlášky získá přihlašovatel ochrannou známku pro celé EU, popř. registrace mezinárodní ochranné známky, kdy je možné realizovat zápis ochranné známky pro více zemí světa současně. Při registraci národní ochranné známky v České republice je třeba počítat se správním poplatkem v minimální výši 5.000 Kč, u komunitární ochranné známky přibližně 900 euro (23.200 Kč) a u mezinárodní jde o desítky tisíc korun podle zvolených zemí. Cena se zvyšuje úměrně tomu, pro kolik tříd výrobků a služeb je známka zapisována (obvykle platí, že 3 třídy jsou zahrnuty v základním správním poplatku, za každou třídu navíc se poplatek zvyšuje). Platnost zápisu ochranné známky trvá 10 let, po této době lze po zaplacení poplatku prodloužit podáním žádosti o obnovu zápisu platnost vždy o dalších 10 let. Bez zajímavosti není také to, že dojde-li k registraci ochranné známky v České republice, může její vlastník užívat tuto ochrannou známku ve spojení se značkou ®, která v sobě skrývá určitý marketingový potenciál.

·         Bude-li mít výrobek charakteristický tvar, barvu nebo strukturu, je možné uvažovat o registraci jeho vzhledu jako průmyslového vzoru. Tímto způsobem je chráněno mnoho výrobků nebo jejich částí, které jsou kolem nás – obuv, části automobilů, mobilní telefony, šperky, ale i běžné předměty jako jsou lahve, nábytek, některé potraviny a jiné. Při registraci je však nutné pamatovat na to, že lze chránit pouze takové výrobky, které jsou nové, tj. pokud neexistuje shodný průmyslový vzor, a mají-li individuální povahu, tj. pokud se jejich celkový dojem liší od jiného průmyslového vzoru. Obdobně jako je tomu u ochranných známek, také u průmyslových vzorů lze volit mezi národní registrací a registrací průmyslového vzoru Společenství, platného pro všechny státy EU. Pochopitelně se liší také náklady, které u národní registrace činí 1.000 Kč, u evropské pak začínají na 230 eurech (9.000 Kč). Ochrana zapsaného průmyslového vzoru trvá 5 let ode dne podání přihlášky s tím, že vlastník průmyslového vzoru může dobu ochrany opakovaně obnovit, a to vždy o 5 let až na celkovou dobu 25 let.

Ve specifických případech lze samozřejmě uvažovat také nad patentovou ochranou, nad registrací užitného vzoru či jiné formě ochrany, ale tyto registrace nejsou ani zdaleka tak četné jako jsou zápisy ochranných známek a průmyslových vzorů, proto se jim v tomto článku nebudeme věnovat, neboť přesahují jeho rozsah - budete-li mít jakýkoli dotaz k registracím průmyslových práv, můžete nás kdykoli kontaktovat.

S ohledem na to, že zápisné řízení trvá od pár týdnů v případě průmyslových vzorů Společenství, až po několik měsíců v případě ochranných známek, je třeba registrační proces zahájit co nejdříve to bude možné, v ideálním případě ještě před tím, než je samotný výrobek zpřístupněn veřejnosti. Bude-li registrace zahájena až po zahájení prodeje, může se stát, že třetí strana (konkurent) podá přihlášku dříve a bude nutné absolvovat námitkové řízení, které je mnohdy velmi finančně i časově náročné.

V dalších dílech tohoto seriálu se dozvíme, jakým způsobem lze využít zapsaných průmyslových práv v boji proti padělkům.

Na závěr se sluší dodat, že s registracemi ochranných známek a průmyslových vzorů našim klientům rádi poradíme, neboť v této oblasti máme mnoho zkušeností, stejně tak jako s vymáháním těchto práv.

Mgr. Ivan Rámeš, advokát

kontakt: 733 144 481

Zobrazit všechny Tiskové zprávy
Právě se nacházíte: Advokátní kancelář Brno > Tiskové zprávy > Boj proti padělkům a nedovoleným napodobeninám (část 1)


Kontaktujte nás
Advokátní kancelář v Brně
Skácelova 34, Královo-Pole+420 603 764 595
+420 605 585 405
rames.ak@seznam.cz

Tiskové zprávy
Archív tiskových zpráv