Lze jednostranně měnit cenu v obchodněprávním vztahu?

11.02.2013

Velmi často se nás klienti dotazují, zda lze v obchodně-právním vztahu jednostranně měnit cenu, která je mezi stranami smluvně dohodnuta. A jaká bývá zpravidla odpověď?

  • Pokud by byla smluvena doložka (§ 409 odst. 3 obchodního zákoníku) tak, že o konkrétní velikosti změny ceny bude rozhodovat pouze jedna ze smluvních stran, odporovala by dohoda § 269 odst. 3 obchodního zákoníku. To je kogentní ustanovení a rozpor s ním způsobuje neplatnost dohody.

  • Prakticky se v případě jednostranného zvyšování cen může presumovat akceptace oferty za situace, kdy kupující uhradí prodávajícímu první fakturu s novými sazbami či zvýšené sazby akceptuje jiným způsobem, který lze považovat za souhlasný projev jeho vůle.

  • Teoretickou možností je mezi stranami sjednat, že pokud při změně smlouvy nebude druhá strana nic namítat (ačkoli jí byla změna řádně oznámena), znamená to akceptaci této změny.

  • Z judikatury lze dovozovat, že česká národní úprava nadále trvá na absolutním zákazu jednostranných změn smluv. Jediným zákonným způsobem pro jednostrannou změnu smlouvy je tedy postup, kdy dodavatel svým klientům vypoví stávající smlouvy a uzavře s nimi smlouvy nové.


JUDr. Miloš Rámeš a JUDr. Hana Rámešová, advokátní kancelář v Brně, Skácelova 34

Zobrazit všechny Tiskové zprávy
Právě se nacházíte: Advokátní kancelář Brno > Tiskové zprávy > Lze jednostranně měnit cenu v obchodněprávním vztahu?


Kontaktujte nás
Advokátní kancelář v Brně
Skácelova 34, Královo-Pole+420 603 764 595
+420 605 585 405
rames.ak@seznam.cz

Tiskové zprávy
Archív tiskových zpráv